.

.

.

PRÍPRAVA:

1. OBHLIADKA OBJEKTU, zhodnotenie technického stavu a miesta

 

2. VYHOTOVENIE GRAFICKÉHO NÁVRHU, vizualizácia a predstavenie projektu

7
.

3. VYPRACOVANIE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE a technickej špecifikácie
.

4. PRÍPRAVA ZMLUVY O DIELO a podpis objednávky
.

.

REALIZÁCIA:

5. REALIZÁCIA DIELA - 3 dni

7

 

6. FINALIZÁCIA DIELA - 2 dni

7

.

.

PONÚKAME VÁM:

KOMPLETNÝ SERVIS OD OBHLIADKY, STAVEBNÉHO, GRAFICKÉHO A ROZPOČTOVÉHO NÁVRHU REALIZÁCIE.